Kijan pou kouté on pòdkas

Lawvwè Apple kréyé iPod-la, i té vé chanjé kijan moun ka kouté mizik. Men anmenmdètan i kréyé on sistèm otila nenpòt moun pé pwopozé on émisyon radyo, atoupannan chakmoun pé kouté a gou a kè a-yo, lè yo vé, la yo vé. Sé sa yo ka kriyé on pòdkas.

Men alèkilé, menmsi ou pa ni on iPod oben on iPhone, toutmoun pé kouté pòdkas asi téléfòn a-yo. Pou sa fo ou téléchawjé on aplikasyon, kontèl CastBox ki gratui.

Aprédavwa ou enstalé aplikasyon-la asi téléfòn a-w, ou pé viré asi paj la é kliké asi lyen a pòdkas-la.